ซีเมนส์

รถเข็นป้อนของ Siemens สามารถจัดเก็บเครื่องป้อนไฟฟ้า X series, BM Series Feeder มันทำจากสแตนเลสหรือโลหะผสมอลูมิเนียม